இளைஞனுக்கு கடனுக்கு ஒதுக்கிய லொத்தர் சீட்டு மூலம் கிடைத்த அதிர்ஷ்டம்

தென்னிலங்கையில் இளைஞன் ஒருவரினால் கடனுக்கு கொள்வனவு செய்யப்பட்ட லொத்தர் சீட்டிற்கு கிடைத்த பணப்பரிசு …

Read More