தேசிய வைத்தியசாலை கொள்ளை தொடர்பில் வௌியாகியுள்ள தகவல்

கொழும்பு தேசிய மருத்துவமனையில் கணக்கு பிரிவில் காசாளர் ஒருவரிடம் பொம்மை துப்பாக்கியை காண்பித்து …

தேசிய வைத்தியசாலை கொள்ளை தொடர்பில் வௌியாகியுள்ள தகவல் Read More

கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையின் பணப் பெட்டியை கொள்ளையிட்டது வைத்தியரா?

கொழும்பு தேசிய மருத்துவமனையின் பணப் பெட்டியினை கொள்ளையிட்டுச் சென்ற சம்பவத்துடன் தொடர்புடையதாக தெரிவிக்கப்பட்டு …

கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையின் பணப் பெட்டியை கொள்ளையிட்டது வைத்தியரா? Read More