இலங்கை வக்பு சபையால் எடுக்கப்பட்டுள்ள தீர்மானங்கள்

மதஸ்தலங்களை இன்று முதல் திறப்பதற்கு அனுமதியளிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இலங்கை வக்பு சபை இது குறித்து சில தீர்மானங்களை மேற்கொண்டுள்ளது.

Read More