​தோல்வியடைந்த முன்னாள் உறுப்பினர்கள் தொடர்பில் எடுக்கப்பட்டுள்ள தீர்மானம்

கடந்த பொதுத் தேர்தலில் போட்டியிட்டு தோல்வியடைந்த முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு பதவிக்காலத்தில் வழங்கப்பட்டிருந்த …

​தோல்வியடைந்த முன்னாள் உறுப்பினர்கள் தொடர்பில் எடுக்கப்பட்டுள்ள தீர்மானம் Read More