​தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு எடுத்துள்ள முக்கிய தீர்மானங்கள்

அனைத்து தேர்தல் மத்திய நிலையங்களுக்கும் அமைய, ஸ்தாபிக்கப்படுகின்ற கட்சிக் காரியாலயத்திலும், வேட்பாளர்களின் படங்களையும், …

Read More