11 இஸ்லாமிய அமைப்புக்கள் தடை; சர்வதேச யூதர்கள் ஆணைக்குழு வௌியிட்டுள்ள கண்டனம்

பயங்கரவாதத்திற்கு எதிராகப் போராடுதல் என்ற பெயரில் மோசமான விதிமுறைகளை நடைமுறைப்படுத்துகின்ற இலங்கையின் நிறைவேற்றதிகார …

Read More