தொழில் காப்பீடு வௌிநாடு செல்லும் பணியாளர்களுக்கு

தொழில் காப்பீடு வௌிநாடு செல்லும் பணியாளர்களுக்கு வழங்க திட்டம்

வெளிநாடுகளுக்கு வேலைவாய்ப்புக்காக செல்லும் இலங்கையர்களுக்கு புதிய நடைமுறை அமுல் செய்யப்படவுள்ளது. அடுத்த வருடம் …

Read More