சமுதித்தவுக்கு வந்த சிக்கல்; இரண்டு வழக்குகள் – சந்திமால் அதிரடி

ஊடகவியலாளர் சமுதித்த சமரவிக்ரமவுக்கு எதிராக நீதிமன்றதை அவமதித்ததாகவும் தனிமைப்படுத்தல் சட்டங்களை மீறியதாகவும் முறைப்பாடு …

Read More